Veřejná zakázka: Péče o cenná luční stanoviště ZCHD rostlin v k.ú. Mýtnice 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7864
Systémové číslo: P17V00001114
Evidenční číslo zadavatele: 44
Datum zahájení: 22.06.2017

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Péče o cenná luční stanoviště ZCHD rostlin v k.ú. Mýtnice 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Na p.p.č. 151 v k.ú. Mýtnice provést ruční kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 2,02 ha na lokalitě s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin prstnatce májového (OH), vachty trojlisté (OH), ostřice blešní (OH) a prstnatce pleťového (SOH) v I. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017.
2. Na p.p.č. 151 v k.ú. Mýtnice provést ruční kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,30 ha na lokalitě s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin prstnatce májového (OH) a vachty trojlisté (OH) v I. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 63 552 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český les a Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky