Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Grafický návrh a sazba interního zpravodaje AOPK ČR č. 2/2017
nadlimitní Zadáno 09.06.2017 16.06.2017 09:00
Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin v PR Holý vrch u Hlinné a jejím OP
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2017 20.06.2017 08:00
Kácení dřevin pro projekt LIFE
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 20.06.2017 10:00
Vyhloubení čtyř tůní na p.p.č. 1268/1 v k.ú. Nová Ves u Sokolova
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 15.06.2017 08:00
Sečení luk v PR Kokořínský důl I - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 26.06.2017 14:30
Ruční kosení na části PP Tobiášův vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 19.06.2017 08:00
Nákup sušičky a stolních lamp
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017
Oprava oplocení pozemku u budovy Jince 461, p.č. 881/1 v k.ú. Jince v Brdech
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017
Jazykové kurzy AJ pro školní rok 2017 až 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 22.06.2017 10:00
Ruční kosení v PR U Slatinného potoka.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 12.06.2017 12:00
Ruční sečení v PR Mokřady horní Liběchovky 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 26.06.2017 13:00
Rámcová dohoda - servis a opravy traktorů pro ÚP Harrachov, Rezek
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017
Rotační pastva skotu na loukách u Švýcárny v NPR Praděd
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 12.06.2017 11:00
Nátěr fasády budovy Správy CHKO Český les
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2017 14.06.2017 08:00
Likvidace invazních druhů rostlin v lokalitách Nová Ves, Bezděkov a Pavlův Studenec v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016