Veřejná zakázka: Péče o cenná luční stanoviště ZCHD rostlin v k.ú. Broumov, Halže a Lesná 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7862
Systémové číslo: P17V00001112
Evidenční číslo zadavatele: 44
Datum zahájení: 22.06.2017

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Péče o cenná luční stanoviště ZCHD rostlin v k.ú. Broumov, Halže a Lesná 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Na p.p.č. 1383 v k.ú. Broumov u Zadního Chodova provést ruční kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,50 ha na lokalitě s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin tučnice obecné (SOH) a vrby plazivé (OH) ve III. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český les v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017.
2. Na p.p.č. 552 v k.ú. Halže provést ruční kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 1,45 ha na lokalitě s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin kruštíku bahenního (SOH), prstnatce májového (OH), tolije bahenní (OH) a vachty trojlisté (OH), ve III. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český les v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017.
3. Na p.p.č. 552 v k.ú. Halže provést ruční kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,08 ha na lokalitě s výskytem zvláště chráněného druhu rostliny zdrojovky potoční (SOH), ve III. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český les v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017.
4. Na p.p.č. 388/1, 388/2, 388/4, 388/5 a 394 v k.ú. Lesná u Tachova provést ruční kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,67 ha na lokalitě s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin prstnatce májového (OH) a vachty trojlisté (OH), ve II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český les v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017.
5. Na p.p.č. 183/6 v k.ú. Lesná u Tachova provést ruční kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,37 ha na lokalitě s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin klikvy bahenní (OH), prstnatce májového (OH) a vachty trojlisté (OH), ve II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český les v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 83 769 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český les a Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky