Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení orchidejových luk v PR Bohyňská lada
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 22.06.2018 09:00
Obnova stepního biotopu pod Radobýlem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 22.06.2018 08:00
Externí správa IBM FileNet na 3 roky - druhé opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 25.06.2018 12:00
VT pro CPP Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 15.06.2018 10:00
Mobilní telefonní přístroje 5/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 15.06.2018 10:00
Realizace speciálních opatření na podporu kriticky ohroženého druhu perlorodky říční - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 25.06.2018 09:00
Rekonstrukce silnoproudé elektorinstalace v prostorách výdejny jídel
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 27.06.2018 10:00
Společná technická podpora, zpracování a interpretace dat
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 25.06.2018 10:00
Stejnokrojové součásti pro zaměstnance Správy NP Šumava - Služební terénní stejnokroj
nadlimitní Zadáno 12.06.2018 07.08.2018 10:00
Monitoring povrchového odtoku - faktory řídící chemismus povrchových vod
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 26.06.2018 10:00
Kalamitní těžba a přibližování lanovkami
podlimitní Zadáno 11.06.2018 27.06.2018 10:00
Příprava monitoračních ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 26.06.2018 10:00
Zajištění lučního managementu (asanační seč, ruční seč, výsev řeřišnice)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 20.06.2018 09:00
VT pro ÚES Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 11.06.2018 11:00
Pastva na části NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 14.06.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016