Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování úklidových služeb v budově oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 23.09.2016 10:00
Oprava pruhového hraničního značení NPP Barrandovské skály.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 23.09.2016 09:00
Péče o geologicky významné profily v NPP Barrandovské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 23.09.2016 09:00
Péče o lokality biotopů stepních a skalních trávníků v NPP Dalejský profil
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 23.09.2016 09:00
OI UL - příprava a zajištění STK a ME osobního automobilu SUZUKI
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 23.09.2016 08:00
OI UL - servisní prohlídka osobního automobilu SUZUKI
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 23.09.2016 08:00
Likvidace neofytů (křídlatky a bolševník velkolepý) v CHKO Litovelské Pomoraví
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016
Vytvoření tůně v přítokové zóně rybníku Mach na p.p.č. 3436/1 v k.ú. Cvikov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 27.09.2016 10:00
Obnova tůně na p. p. č. 496/2 v k. ú. Petrovice v Lužických horách
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 27.09.2016 11:00
Obnova vegetačního krytu – Železná Huť a Hvozd 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016
Objednávka - autobusová doprava Life
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016
OI HB - Toaletní papír, papírové ručníky
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2016 22.09.2016 16:00
Oplůtková pastva ovcí, kosení trávníků a redukce nežádoucích dřevin v NPP Stránská skála
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016
Péče o biotopy užovky stromové v Poohří v roce 2016 v rámci realizace záchranného programu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016 19.09.2016 08:00
Ožínání v k. ú. Kunín - 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016 19.09.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016