Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opatření v povodí Robečského potoka AD
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016
Obnova tůně v PR Bartošovický luh - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016 03.11.2016 09:00
Tvorba tůní v k. ú. Kunín
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016
Plechové skříně sestava pro ODMI
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016 01.11.2016 10:00
Podpora a údržba ploch na vybraných lokalitách v CHKO Třeboňsko s výskytem ZCHD rostlin a živočichů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2016
Videoprojektor pro pob. Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2016 31.10.2016 11:00
OI HB - Malování a výměna koberců v přízemí budovy ČIŽP OI Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2016
OI HB - Výměna kanalizační stoupačky v objektu ČIŽP OI Havl. Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2016
Objednávka - doprava krmné mrkve na ÚP Rezek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2016
Kosení Kochánovice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na lokalitě Raná - nad lomem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2016 03.11.2016 08:00
Objednávka - rozšíření řidičského oprávnění
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2016
Objednávka - kurz angličtiny 2016-2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2016
Objednávka - seminář "Veřejné zakázky po novém zákoně od 01.0.2016"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Tiskoviny III.
nadlimitní Zadáno 24.10.2016 01.11.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016