Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup IP telefonních přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.12.2014 12.01.2015 10:00
Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPP Chropyňský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2014 08.01.2015 10:00
Zpracování lesního hospodářského plánu pro AOPK ČR – Středočeský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 23.12.2014 22.01.2015 16:00
Server pro vstupenkový systém SJČR
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2014 06.01.2015 09:00
Tisk PR Knihy NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2014 12.01.2015 12:00
Návrh a výroba reprezentativních předmětů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2014
Servisní činnost pro vodohospodářská zařízení Správy KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2014 22.12.2014 09:00
Drobná výpočetní technika a příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2014 23.12.2014 13:00
Grafická příprava, sazba a prepress časopisu Ochrana přírody
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2014 19.12.2014 10:00
Nákup software
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2014 22.12.2014 16:00
Mobilní telefony a příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2014 22.12.2014 15:00
EIS JASU
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2014 12.12.2014 00:00
VT pro pob. Brno IV proj. GACR 9953
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2014 11.12.2014 15:00
VT pro pob. Brno III proj. GACR 9953
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2014 11.12.2014 15:00
VT pro pob. Ostrava III.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2014 10.12.2014 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016