Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní podpora NetApp systému MetroCluster FAS3210
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017 31.07.2017 12:00
Multifunkční tiskárna pro OČO Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017 27.07.2017 11:00
OI Olc - letní a zimní pneumatiky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2017 03.08.2017 08:00
Vklad vodoměrných stanic do katastru nemovitostí
podlimitní Zadáno 19.07.2017 22.08.2017 10:00
VT pro pob. Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2017 21.07.2017 11:00
Monotoring lučních hub
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2017 31.07.2017 10:00
OI OV - Servisní prohlídka a další úkony na vozidle Nissan X-Trail RZ: 5A2 6294
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017 21.07.2017 08:00
Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava
nadlimitní Zadáno 12.07.2017 04.09.2017 10:00
Implementace FEWS do předpovědní povodňové služby ČHMÚ - Pořízení HW pro provoz Delf-FEWS
nadlimitní Zadáno 10.07.2017 15.08.2017 10:00
Vybudování prodejního kiosku Punkevní jeskyně – opak.zad.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2017 19.07.2017 09:00
Provádění hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 14.07.2017 09:00
Péče o MZCHU a cenná luční stanoviště v k.ú. Jindřichova Hora a Nemanice 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017
Stavba oplocenek v k.ú. Halenkov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017
Odběr a vyhodnocení těžkých minerálů pro práce na výzkumu nového postupu vyhodnocení regionálních šlichových dat jako indikátorů kritických surovin
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 14.07.2017 09:00
Studie vlivu ponechávání dočasně neposečených ploch na biodiverzitu trvalých travních porostů a ochranářsky hodnotné druhy živočichů a rostlin - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 07.08.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016