Veřejná zakázka: Pastva smíšeným stádem ovcí a koz na části lokality Raná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7852
Systémové číslo: P17V00001102
Datum zahájení: 20.06.2017
Nabídku podat do: 27.06.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pastva smíšeným stádem ovcí a koz na části lokality Raná
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pastva smíšeným stádem ovcí a koz na za účelem podpory populací stepních druhů rostlin a živočichů na části lokality Raná. Opatření bude provedeno na výměře 2,2348 ha na části p. p. č. 3484/1 v k. ú. Lenešice a na částech p. p. č. 243 a p. č. 1149/1 v k. ú. Raná u Loun, dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze této veřejné zakázky. Stádo bude mít min. 100 ks ovcí a 20 ks koz. Vymezená plocha bude vypasena do konce srpna. Pastva bude realizována za pomoci ovčáckých psů a bude probíhat zejména od brzkých ranních hodin do dopoledne a od pozdního odpoledne do noci s delší pauzou v nejteplejší části dne, vždy však po dobu min. 8 hod. denně.
Při plnění zakázky musí zhotovitel respektovat aktuální stav vegetace na lokalitě a zásady ochrany zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů. Zhotovitel se bude řídit pokyny pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Předpokládaná doba pastvy (v případě výše uvedeného minimálního počtu zvířat) je 20 dní.
Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí zakázky není kosení nedopasků.
Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem PPKD_02-003_2015_PASTVA, který je v příloze této veřejné zakázky a je ke stažení na www.standardy.nature.cz.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 43 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky