Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sečení lučních lokalit v CHKO Litovelské Pomoraví (k.ú. Horka nad Moravou a Řepčín)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2015 25.08.2015 12:00
Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích
podlimitní Zadáno 18.08.2015 10.09.2015 09:00
NI 91-2 Obnova zábradlí, schodových stupňů, protierozních zábran a lavic u Třesína
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2015 02.09.2015 12:00
dodání zprávy a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči AOPK ČR zjištěných monitoringem metodou automatických čidel pro AOPK ČR v první části roku 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2015 28.08.2015 11:00
Servisní smlouva - vzduchotechnické zařízení 1.PP Správy KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2015
Podpora a údržba ploch s výskytem ZCHD živočichů a rostlin - NPR V.a M. Tisý, PP Slepičí vršek a PR Rod, PP Pískovna u Dračice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2015
Udržování kultur vymizelých nebo kriticky ohrožených druhů rostlin CHKO Třeboňska,jejich množení a repatriace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2015
Generální rekonstrukce 2 ks uzávěr vstupů do jeskyně Býčí skála
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2015 21.08.2015 09:00
Pokosení expanzivních vodních makrofyt žací lodí na rybnících v k. ú. Studénka nad Odrou a Polanka nad Odrou
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2015 21.08.2015 09:00
OI OV - servisní prohlídka a další úkony na vozidle Nissan X-Trail RZ: 5A 6294
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2015
OI LB - Letní a zimní směs do ostřikovačů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2015 21.08.2015 08:00
Objednávka - mytí oken budova KCEV
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2015 14.08.2015 08:00
Monitory pro pob. Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2015 19.08.2015 11:00
Dům přírody Moravského krasu - stavba - JŘBU (dodatek č. 5)
nadlimitní Zadáno 12.08.2015 12.08.2015 08:00
OI LB - Oprava ústředního topení - výměna 1ks radiátoru
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2015 20.08.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016