Veřejná zakázka: dodání zprávy a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči AOPK ČR zjištěných monitoringem metodou automatických čidel pro AOPK ČR v první části roku 2015

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3104
Systémové číslo: P15V00001272
Počátek běhu lhůt: 17.08.2015
Nabídku podat do: 28.08.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: dodání zprávy a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči AOPK ČR zjištěných monitoringem metodou automatických čidel pro AOPK ČR v první části roku 2015
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
1) Požadavky
• Veřejná zakázka bude probíhat v režimu kupní smlouvy.
• Předmětem zakázky je dodání dat a zpráv za období 1. 1. 2015 – 31. 8. 2015.
• Celková maximální cena zakázky je 1.001.794 Kč včetně DPH. Maximální cena zakázky v jednotlivých částech je uvedena v tabulce v příloze č. 1.
• Zakázka je dělena na části podle regionálníh pracovišť objednatele.
• Řešení v lokalitách v chráněných územích v ČR.
• Dodání zprávy a dat za každou část zakázky do sídla ředitelství AOPK ČR v Praze.

2) Věcná specifikace
Předmětem veřejné zakázky je dodání dat a zpráv z monitoringu návštěvnosti pomocí automatických sčítačů s čidly dle specifikace uvedené níže a v návrhu kupní smlouvy.
Data budou obsahovat počty návštěvníků na profilech po hodinách sledovaného období. U jednotlivých profilů je kupujícím v příloze č. 1 návrhu smlouvy pro každou část zakázky stanoveno, které uživatelské skupiny mají být sčítány (pěší, cyklisté, automobily) a zda požaduje rozlišení směru pohybu. Na všech lokalitách zařazených do VŘ monitoring probíhá nejméně od roku 2014.
Prodávající odpovídá za kvalitu předmětu plnění, zejména bude dbát na to, aby počty uvedené v datech odpovídaly skutečnosti a v případě výpadků hodnoty aproximuje podle jiných dat, která jsou pro danou oblast k dispozici. Pokud výpadky ve smluvním období přesáhnou v součtu 90 dnů, je kupující oprávněn taková data nepřevzít.
Výstupy monitoringu v podobě zprávy a dat budou odpovídat požadavkům specifikovaným v návrhu smlouvy a budou dodány do sídla objednatele.

3) Cena
Maximální cena za celou zakázku je 1.001.794 Kč vč. DPH, tato částka nemusí být vyčerpána.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 827 929 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky