Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Seminář - Efektivní komunikace v praxi
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015
Seminář - Administrace VZMR vlastními silami
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015
Geodetické práce pro Správu Krkonošského národního parku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015 07.09.2015 10:00
Oceňování nemovitých věcí pro Správu Krkonošského národního parku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015 07.09.2015 10:00
Oprava koryta bezejmenného toku v lokalitě Friesovy boudy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015 08.09.2015 10:00
Tisk a doprava Výroční zprávy AOPK ČR za rok 2014
nadlimitní Zadáno 20.08.2015 28.08.2015 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva části Odolického vrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2015 31.08.2015 08:00
Kosení a vyřezání náletů v NPP Na požárech a PP Veský mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2015 28.08.2015 08:00
Záruka a podpora diskových polí
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2015 31.08.2015 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku drobného kuchyňského zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2015 31.08.2015 13:00
Extenzivní pastva v lokalitě Bečovský vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2015 31.08.2015 08:00
Kosení luk v okolí Mikulášovic v CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2015
Managementový zásah na pozemku ve vlastnictví AOPK - Dražská Koupě v roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2015 28.08.2015 10:00
VT pro pob. České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2015 01.09.2015 12:00
Sekání travního porostu na úseku lokálního biokoridoru LBK 214b s provedenou stromovou výsadbou
VZ malého rozsahu Zadávání 18.08.2015 28.08.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016