Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výsadba a ochrana MZD na území EVL Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2015 07.09.2015 10:00
Výsadba alejí ovocných stromů starých odrůd v k.ú. Domanín
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2015 04.09.2015 10:00
Botanický inventarizační průzkum v PR Výtopa Rožmberka
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2015
Kosení a likvidace nevhodných náletových porostů v NPR Velký a Malý Tisý
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2015
Kosení v PP Domorazské louky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2015
Kosení v PR Rezavka
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2015
Kosení v PR Pustá Rudná a jejím ochranném pásmu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2015
PP Babinské louky, kosení vlhkých luk lehkou mechanizací spojené s odklizením hmoty
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2015 07.09.2015 08:00
Likvidace invazních druhů rostlin - třapatky dřípaté ve II. zóně CHKO Český les
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015
Kosení křovinořezem v PP Kolowratův rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015
Kosení mechanizací v PP Hvožďanská louka
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015
Výsadba dubových odrostků Sportcentrum Doubí Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 31.08.2015 16:00
Autobusová přeprava zaměstnanců Správy KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 28.08.2015 10:00
Chodník Kaplička v Obřím dole-Obří bouda-oprava mostu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 11.09.2015 10:00
Chodník Obří důl - Modrý důl - oprava 6-ti mostků
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 11.09.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016