Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI LB - Zářivkové trubice a žárovky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 31.07.2015 08:00
Kosení v PR Mokřady horní Liběchovky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 29.07.2015 10:00
Likvidace invazních druhů rostlin v lokalitách Nová Ves a Havran
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015
Oprava a zavětrování oplocení PR Broumovská bučina
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015
Údržba a servisní služby výtahu pro Dům přírody Moravský kras
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015
OI BN - nákup spotřebního materiálu a příslušenství k výpočetní technice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015 31.07.2015 12:00
Servis a opravy vozidel Škoda a Volkswagen
VZ malého rozsahu Zadávání 21.07.2015 31.07.2015 10:00
Hydrochemický a hydrobiologický monitoring rybníka Rod, vyhodnocení managementu- podklad pro plán péče PR Rod
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015
Kosení a sečení luk dle PP v NPP Krvavý a Kačležský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2015 27.07.2015 08:00
Uzavření rámcové smlouvy na opravy traktorů pro úp Černý Důl, Špindl. Mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2015
Dodávka příslušenství k elektronickým pokladnám č.2
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 27.07.2015 09:00
Ošetření oboustranné aleje na Lomácké cestě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 27.07.2015 11:00
Údržba oboustranné aleje na historické cestě Nová Huť
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 27.07.2015 08:00
CHKO České středohoří, jih - mechanická a chemická likvidace druhu bolševník velkolepý
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 24.07.2015 08:00
Pastva smíšeným stádem ovcí a koz v PR Písečný vrch – léto/podzim
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 28.07.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016