Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Skenery pro OK
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015 17.06.2015 10:00
OI BN - hygienické potřeby
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015 23.06.2015 08:00
Uzavření rámcové smlouvy – vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015 29.06.2015 10:00
Rekonstrukce bezpečnostních přelivů rybníků v NPR Lednické rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2015
OI OV - oprava vozidla Škoda Fabie combi RZ: 9A5 6202
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2015
Dodávka radiosondážního materiálu včetně meteorologických balónů
nadlimitní Zadáno 10.06.2015 29.06.2015 09:30
Mapování a monitoring evropsky významných druhů cévnatých rostlin v soustavě Natura 2000
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2015 19.06.2015 10:00
Terminálový server WS 2012 Standard Edition
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2015 18.06.2015 10:00
OI OV - servis a údržba 38 klimatizačních jednotek budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2015 17.06.2015 08:00
Aktualizace Generelu nemovitého majetku a Vypracování Průkazů energetické náročnosti budov pro objekty ve správě AOPK ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2015
OI UL - nákup tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2015 17.06.2015 08:00
Informační tabule CHKO Železné hory
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2015 15.06.2015 08:00
Rekonstrukce dřevěné vyhlídky v NPR Radostínské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2015 15.06.2015 12:00
Hygienický materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2015 12.06.2015 10:00
Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 – fytocenologické snímkování
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2015 16.06.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016