Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI HK - Naběrák kapalných vzorků
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2015 24.08.2015 09:30
OI HK - Měřící kolečko robustní s brašnou
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2015 24.08.2015 09:00
Tisk a doprava - Letáky a Leporelo k naučným stezkám CHKO Český ráj
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 13.08.2015 10:30
Grafické zpracování 3 Letáků a 1 Leporela k naučným stezkám v CHKO Český ráj
nadlimitní Zadáno 06.08.2015 13.08.2015 10:00
Zásahy pro podporu předmětu ochrany NPP V jezírkách
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015
Výroba smaltovaných tabulí
nadlimitní Zadáno 06.08.2015 17.08.2015 11:00
Kosení v národní přírodní památce Hrabanovská Černava
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 13.08.2015 11:00
Likvidace invazních druhů rostlin chemickým postřikem na území CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2015 17.08.2015 16:00
OI HK - výměna koberců v administrativní budově ČIŽP oblastní inspektorát Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2015 14.08.2015 12:00
Sečení luk U částrovického potoka v CHKO Blaník
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2015 14.08.2015 16:00
Sečení luk v CHKO Blaník - PP Částrovické rybníky, Pod Ostrovem, Nad Ostrovem, Pod Karhulí
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2015 14.08.2015 16:00
Zkušební transfer ZCHD žabníček vzplývavý
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2015
Ruční kosení v k.ú. Svratouch
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2015
Kosení v k.ú. Pustá Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2015
Kontrola obsazenosti a oprava hnízdních budek
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2015 06.08.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016