Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI OV - servisní prohlídka na vozidle Honda CR-V, RZ: 3AE 3016
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2015
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin - Raná - sever
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2015 04.11.2015 08:00
Výměna kotvících kůlů, úvazů a individuální ochrany u 205 ks stromových sazenic v lokálním biokoridoru LBK 214b v k.ú. Chýnice
VZ malého rozsahu Zadávání 22.10.2015 04.11.2015 10:00
nákup služeb technické podpory programů Oracle zahrnující Software Update License & Support na období (31/12/2015 - 30/12/2016)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2015 03.11.2015 09:00
Velkoformátový papír pro tisk
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2015 27.10.2015 12:00
Nákup mobilních klimatizací
VZ malého rozsahu Zadávání 22.10.2015 04.11.2015 10:00
Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2016
nadlimitní Zadáno 22.10.2015 08.01.2016 10:00
OI HB Tonery do MF Aficio MP C2050 AD Ricoh
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2015 02.11.2015 16:00
Lividace invazních druhů a likvidace nefunkční oplocenky v severní části CHKO Moravský kras
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2015
OI OV - olověné zálohovací akumulátory pro požární systémy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2015 30.10.2015 08:00
Obnova vegetačního krytu v PP Hvožďanská louka
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2015
Nákup mobilních telefonů a tabletů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2015 30.10.2015 09:00
Poskytnutí servisní podpory pro zálohovací SW a zařízení
podlimitní Zadáno 20.10.2015 05.11.2015 10:00
VT pro ODMI
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2015 26.10.2015 11:00
Pastva v NPP Miroslavské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016