Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ruční sečení v NPR Větrníky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 29.09.2015 09:00
OI PH - nákup hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 01.10.2015 08:00
Posílení návštěvnické infrastruktury v CHKO České středohoří - NI_78 a NI_79 - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 29.09.2015 08:00
Likvidace invazních rostlin na území CHKO Orlické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 27.07.2015 08:00
Kosení lučních porostů v lokalitách Zelenka, Zelenka trojúhelník, Šajcova cesta
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015
Kosení lučních porostů v lokalitách, PR Hraniční louka, PP Velká louka, louka v lese Trčkov,PR Trčkovská louka, Trčkovská chřástalí bažina
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015
Kosení luk v PR Neratovské louky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015
Modemy pro OOJEZ
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015 22.09.2015 12:00
Tiskárna pro pob. Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015 22.09.2015 10:00
Ornitologický inventarizační průzkum v NPR Polanská niva
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015
Osobní ochranné pracovní pomůcky
VZ malého rozsahu Zrušeno 18.09.2015 05.10.2015 13:00
OI UL - nákup hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2015 29.09.2015 08:00
OI BN - nákup kancelářských židlí CALYPSO GRAND SP1
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2015 29.09.2015 08:00
OI OV - výměna čerpadla chladící kapaliny a výměna rozvodů motoru vozidla Škoda Fabie combi RZ: 1AJ 4095
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2015
„Projektová dokumentace k akci Péče o zvěř v mimovegetačním období - 3. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2015 05.10.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016