Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka ekologických briket a pelet pro rok 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2015 10.04.2015 08:00
OI OV - zjištění poruchy a její následná oprava u vozdila Škoda Fabia
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2015
Instalace pilotního monitorovacího systému a jeho napojení na systém včasného varování
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2015 07.04.2015 08:00
Prodej nadnormativních zásob tiskovin, map, knih, časopisů a dalších periodik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2015 17.04.2015 12:00
Těžba harvestorem s vyvážením na OM
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2015 14.04.2015 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávky pneumatik na rok 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2015 13.04.2015 10:00
OI UL - roční servisní a revizní činnost plynového zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2015 03.04.2015 09:00
Support Backup a Archiv (znovuzadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2015 01.04.2015 09:00
Mladečské jeskyně – příroda a člověk; AV technika a elektroinstalace
podlimitní Vyhodnoceno 25.03.2015 21.04.2015 12:00
Mladečské jeskyně – příroda a člověk; Diorámata, exponáty, panely, publicita
podlimitní Hodnocení 25.03.2015 21.04.2015 11:00
Mladečské jeskyně – příroda a člověk; videopořady
podlimitní Vyhodnoceno 25.03.2015 29.04.2015 10:00
Technicko-organizační zajištění seminářů 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2015 13.04.2015 10:45
Úprava pozemku se založením trávníku u objektu Správy KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2015 27.03.2015 08:00
Oprava elektrických instalací a el. bojlerů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2015 31.03.2015 08:00
Správa, podpora a dohled nad aplikacemi Lotus Notes
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2015 01.04.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016