Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce GB – zahradnické práce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2018 24.09.2018 10:00
Rekonstrukce GB – stavební část
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2018 21.09.2018 10:00
Uzavření rámcové dohody na tiskové práce
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 20.09.2018 10:00
Zajištění servisních služeb na 11 multifunkčních kopírovacích zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 14.09.2018 09:30
Uzavření rámcové dohody - geodetické práce
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 17.09.2018 10:00
Zajištění služeb pevné telefonie pro AOPK ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2018 13.09.2018 10:00
Genetická analýza trusu jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a tetřívka obecného (Tetrao tetrix)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2018 17.09.2018 11:00
Těžba nebezpečných stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2018 14.09.2018 10:00
Pořízení služby socio-ekonomické indikátory pro LIFE České středohoří - opakované řízení I
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 26.09.2018 09:10
Výuka cizích jazyků
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 10.09.2018 09:00
Mobilní telefonní přístroje 7/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2018 03.09.2018 12:00
Nákup 18 ks fotopastí s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2018 06.09.2018 09:00
Výřez nežádoucích dřevin v NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 31.08.2018 08:00
Tiskoviny_LIFE CS
nadlimitní Zadáno 22.08.2018 29.08.2018 08:00
Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR - oddělení SCHKO Blaník, Louňovice pod Blaníkem - třetí opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2018 03.09.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016