Veřejná zakázka: LIFE CS_výřezy_Kočka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11256
Systémové číslo: P21V00000009
Datum zahájení: 20.01.2021
Nabídku podat do: 27.01.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_výřezy_Kočka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin nad 1 m výšky na p. p. č. 498, 499, 500, 505, 515 v k. ú. Žitenice.

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,748 ha. Z důvodu rozvolněného porostu křovin a ponechávaných solitérních dřevin je rozloha výřezu snížena o 20 %, k výřezu je tedy 0,598 ha. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země a v ploše budou ponechány solitérní dřeviny (ovocné stromy, duby, solitérní hlohy, apod.) podle pokynů pracovníka AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla - pozemky jsou svažité a dřeviny místy trnité. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 69 976 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky