Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění náletu v EVL Pastviště u Fínů a výsadba MZD v EVL Haltravský hřeben
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2021 09.07.2021 10:00
Úprava stanoviště ručním kosením na části Odolického vrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 23.06.2021 10:00
Výkon TBD, manipulace s vodou a údržba vodních děl IV. kategorie - Středočeský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 24.06.2021 09:00
Podpora sysla obecného pomocí ručního kosení v EVL Raná-Hrádek
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2021 11.06.2021 10:00
OBD3
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.05.2021
Dodávka VT-2021-1. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.05.2021
Generální oprava/výměna zábradlí na ochozu budovy C.
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.05.2021
Pastva ovcí a koz v NPP Pouzdřanská step - Kolby
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 27.05.2021 10:00
Zhodnocení dopadů nekontrolovaného přikrmování veřejností na populaci sysla obecného a vhodnosti takových populací pro repatriační účely
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 24.05.2021 10:00
Alfaspektrometr
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.05.2021
„Elementární analyzátor obsahu uhlíku a dusíku“
podlimitní Zadáno 04.05.2021 24.05.2021 09:00
Výroba smaltovaných tabulí pro označení chráněných území
nadlimitní Zadáno 03.05.2021 10.05.2021 12:00
Pastva ovcí a koz v NPR KRoS a v NPP Miroslavské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2021 10.05.2021 09:00
ČIŽP- Požární ochrana, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 26.04.2021 10:00
Ruční kosení NPR Brouskův mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2021 15.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016