Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Prodloužení licencí Microsoft 365
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2020 24.09.2020 13:00
Dodávka sestavy přístrojů pro organickou stopovou analýzu
nadlimitní Zadáno 15.09.2020 16.10.2020 09:00
ŘDT - koupě 10 skartovacích přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 18.09.2020 10:00
Iontový chromatograf
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.09.2020
Vozidlo s hybridním pohonem
mimo režim ZZVZ Zadáno 31.08.2020
Hetov - ruční kosení orchidejové louky - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2020 27.08.2020 08:00
NPP Velký vrchu u Vršovic a její OP - ruční kosení a výřez nežádoucího zmlazení
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2020 25.08.2020 08:10
LIFE CS_pasva_BS u Litoměřic_2020
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2020 24.08.2020 08:00
NPR Zlatník - výřez a ruční kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2020 25.08.2020 08:00
OI-Liberec telefonní ústředna
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2020 21.08.2020 10:00
LIFE CS_pastva_Kočka_2020
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020 12.08.2020 08:00
LIFE CS_koseni_Borec
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020 12.08.2020 08:00
Údržba a úpravy aplikací Národního geoportálu INSPIRE
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 27.07.2020 09:00
Ruční kosení na části Odolického vrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 10.07.2020 08:00
Ruční kosení u Jílového a v Horním Oldřichově
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 09.07.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016