Veřejná zakázka: LIFE CS_výřezy_NK BS pod Radobýlem_21

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11250
Systémové číslo: P21V00000003
Datum zahájení: 12.01.2021
Nabídku podat do: 19.01.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_výřezy_NK BS pod Radobýlem_21
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez křovin na části p. p. č. 580/1, 580/2, 580/3, 580/4 k.ú. Žalhostice.

Jedná se o výřez nežádoucích dřevin na celkové ploše 0,76 ha. Na ploše jsou místa bez dřevin, budou zde ponechány dřeviny s průměrem kmene u paty stromu nad 10 cm, veškeré ovocné dřeviny, část křovin a dalších solitérních dřevin dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Z těchto důvodů je vyřezávaná plocha snížena na 70 % z celkové vyznačené plochy tj. na 0,532 ha. Odstraněny budou nezapojené křoviny do 3 m výšky na 70%, tj. na 0,372 ha vyřezávané výměry a dřeviny nad 3 m výšky s průměrem kmene do 10 cm na 30 %, tj. na 0,16 ha z vyřezávané výměry. Výřez nežádoucích dřevin bude proveden dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze č. 2 této Smlouvy. Jedná se o svažité a hůře přístupné pozemky, vyřezávány budou převážně rozvětvené a trnité dřeviny (hlohy, trnky, šípky). Z těchto důvodů je cena za výřez nežádoucích dřevin vyšší než sazba uvedená v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 67 064 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky