Veřejná zakázka: LIFE CS_výřezy_EVL Holý vrch u Hlinné_2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11259
Systémové číslo: P21V00000012
Datum zahájení: 26.01.2021
Nabídku podat do: 02.02.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_výřezy_EVL Holý vrch u Hlinné_2021
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez křovin na části p. p. č. 887/7, k. ú. Hlinná, aktivita C1

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,3807 ha. Z důvodu ponechávaných dřevin ve stromovém patře je rozloha k výřezu snížena o 5 %, vyřezávaná výměra je tedy 0,3617 ha. Na ploše budou odstraněny křoviny a mladé náletové dřeviny, ponechány budou všechny vzrostlé dřeviny, dále pak všechny velikostní kategorie dubu a ovocných dřevin. Na lokalitě jsou ztížené pracovní podmínky - pozemek je obtížně dostupný, svažitý, křoviny trnité.. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Opatření bude provedeno v období od účinnosti Smlouvy do 31. 3. 2021

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 55 085 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky