Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dovozu zařízení od fy. Biomark
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.09.2021
Podpora sokola stěhovavého v CHKO Křivoklátsko
VZ malého rozsahu Zadávání 07.09.2021 17.09.2021 12:00
Dodávka 2 ks FlowTracker2
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.09.2021
Funkční celek Krušné hory - část Kosení travních porostů v NPR Zlatník
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 14.09.2021 10:00
Funkční celek Lounsko - Kosení travních porostů a výřez křovin v NPP Velký vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 13.09.2021 11:00
Funkční celek Lounsko - Kosení travních porostů, výřez křovin a kácení v Dobroměřické pískovně
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 13.09.2021 12:00
Funkční celek Krušné hory - část Ruční kosení v PR Černá louka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 13.09.2021 13:00
Realizace záchranného programu pro hořeček nahořklý (Gentianella amarella) na lokalitě Podvrdy u Tupes v letech 2021 až 2023 - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2021 10.09.2021 10:00
Dodávka technologického celku pro provádění 3D akustické telemetrie-2"
podlimitní Zadáno 01.09.2021 17.09.2021 10:00
Ruční sečení v NPP Hrdibořické rybníky (Prostějovská Haná II)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 12.08.2021 10:00
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví – etapa II-Sečení lučních ploch v PP Častava
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 11.08.2021 09:30
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví – etapa II-Loučka u Stružky – sečení ve 3. zóně CHKO Litovelské Pomoraví 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 11.08.2021 09:00
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví – etapa II-Sečení luk u Chomoutovského jezera 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 11.08.2021 08:30
Ruční sečení v CHKO Litovelské Pomoraví – etapa II-Sečení na Novozámeckých loukách 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 11.08.2021 08:00
Vozidla Dacia Duster 4x4
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.08.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016