Veřejná zakázka: LIFE CS_ Výřez EVL Bílé stráně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11262
Systémové číslo: P21V00000015
Datum zahájení: 29.01.2021
Nabídku podat do: 05.02.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_ Výřez EVL Bílé stráně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez do 3 m výšky na p. p. č. 1218, 1224, 1225, 1214, 1212, 1221, 1207, 701, 703, 705, 708, 710, 711, 714, 717 v k. ú. Pokratice

Dílem se rozumí: "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice, aktivita C1. Výřez křovin na třech plochách vyznačených zákresem nad ortofotomapou o celkové rozloze 1,2499 ha (příloha č. 2). Odstraňovány budou šířící se křoviny a dřeviny jako jsou svída krvavá, javor babyka, trnka obecná, hloh obecný, líska obecná, jasan ztepilý – juvenilní jedinci. V ploše výřezu budou ponechány všechny vzrostlé stromy, dále pak všechny velikostní kategorie jedinců z okruhu jeřábu českého (Sorbus bohemica), dubu pýřitého (Quercus pubescens) a dalších cenných dřevin (jeřáb oskeruše, jeřáb břek, ovocné stromy, duby). Z důvodu ponechání soliterních dřevin či skupinek křovin je rozloha k výřezu snížena o 5 %, vyřezávaná výměra je tedy 1,1874 ha. Na lokalitě panují stížené pracovní podmínky (zhoršená dostupnost, trnité křoviny). Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucích letech obhospodařovat.
Opatření bude provedeno v období od účinnosti Smlouvy do 31. 03. 2021.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 94 992 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky