Veřejná zakázka: LIFE CS_výřezy_sadu u Košťálova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11268
Systémové číslo: P21V00000021
Datum zahájení: 05.02.2021
Nabídku podat do: 12.02.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_výřezy_sadu u Košťálova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dílem se rozumí: Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, EVL Košťálov, aktivita C1 (výřezy).
Jedná se o výřez nežádoucích dřevin na pozemcích p. č. 116/1 a 116/2 v k. ú. Boreč
u Lovosic. Celková plocha výřezu dle zákresu nad ortofotomapou je 1,3078 ha. Výřez nežádoucích dřevin bude proveden dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze č. 2. Celková plocha výřezu nad 3 m výšky (vyznačeno modře) je 1,1085 ha a celková plocha výřezu do 3 m (vyznačeno zeleně) výšky je 0,1993 ha.
Plocha č. 1 - výřez dřevin nad 3 m výšky na ploše 0,3291 ha, z důvodu ponechání solitérních dřevin (zjm. ovocných stromů) dle pokynů pracovníka AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří je rozloha snížena o 30%, tj. na 0,23037 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla - pozemky jsou svažité.
Plocha č. 2 - výřez dřevin nad 3 m výšky na ploše 0,5979 ha, z důvodu ponechání solitérních dřevin (zjm. ovocných stromů) a skupinek keřů dle pokynů pracovníka AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří je rozloha snížena o 20%, tj. na 0,47832 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla – dřeviny jsou místy trnité a neprostupné.
Plocha č. 3 - výřez dřevin nad 3 m výšky na ploše 0,1815 ha, z důvodu ponechání solitérních dřevin (zjm. ovocných stromů) dle pokynů pracovníka AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří je rozloha snížena o 10%, tj. na 0,16335 ha.
Plocha č. 4 - výřez dřevin do 3 m výšky na ploše 0,1993 ha, z důvodu ponechání solitérních dřevin (zjm. ovocných stromů) a skupinek keřů dle pokynů pracovníka AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří je rozloha snížena o 20%, tj. na 0,15944 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla – dřeviny jsou místy trnité.
Na všech plochách budou dřeviny vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky
v budoucnu bez problémů obhospodařovat. 20% vyřezané dřevní hmoty bude ponecháno na lokalitě jako vhodný úkryt pro živočichy dle pokynů pracovníka AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří a 80% vyřezané dřevní hmoty bude odklizeno a využito vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.
Opatření bude provedeno v období od účinnosti Smlouvy do 15. 3. 2021.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 130 860 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky