Veřejná zakázka: LIFE CS_vyřez_Dolni Zálezly

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11242
Systémové číslo: P20V00000242
Datum zahájení: 25.11.2020
Nabídku podat do: 02.12.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_vyřez_Dolni Zálezly
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zásah bude proveden na p. p. č. 953 v k. ú. Dolní Zálezly na ploše vymezené zákresem nad ortofotomapou o celkové rozloze 0,53 ha. Z důvodu ponechání části nevyřezaných dřevin na lokalitě a z důvodu nepřítomnosti dřevin na části vyznačené plochy je výřezávaná výměra snížena o 30 %, tj. na plochu 0,371 ha. Vyřezávány budou nezapojené křoviny do 3 m výšky na 40%, tj. na 0,148 ha vyřezávané výměry a dřeviny nad 3 m výšky s průměrem kmene do 10 cm na 60 %, tj. na 0,223 ha z vyřezávané výměry. Jsou zde ztížené podmínky - pozemek je obtížně dostupný a svažitý, část vyřezávaných dřevin je trnitá.
Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucích letech obhospodařovat. Opatření bude provedeno do 28. 2. 2021

70% vyřezané hmoty bude odklizeno a využita v souladu s platnými právními předpisy, 30% vyřezané hmoty bude ponecháho na loklaitě na hromadách, dle pokynů objednatele, jako úkryty pro ještěrky zelené.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 61 030 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky