Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava Školní naučné stezky přírodovědné Křivoklát (zejména zhotovení a montáž informačních tabulí a železných patek)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 30.07.2018 12:00
Úklidové služby v Domě přírody Moravského krasu - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 30.07.2018 13:00
grafika - metodika Druhy na seznamu invazních nepůvodních druhů
nadlimitní Zadáno 18.07.2018 30.07.2018 09:00
grafika - Příroda 38
nadlimitní Zadáno 18.07.2018 30.07.2018 09:00
Nákup fotopastí s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 02.08.2018 10:00
Rozšíření záruky a servisní podpora páskové knihovny
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2018 06.08.2018 10:00
Rozšíření IS ARROW o agendu Surová voda
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2018 30.07.2018 10:00
grafika - Příroda 37
nadlimitní Zadáno 13.07.2018 20.07.2018 09:00
Manažer kybernetické bezpečnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2018 24.07.2018 08:00
Servisní podpora Oracle Blade serverů - znovuzadání
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 19.07.2018 08:00
Dodávka technického vybavení pro monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 27.07.2018 10:00
tisk letáčku Na veverky s mobilem
nadlimitní Zadáno 11.07.2018 18.07.2018 09:00
Dům přírody Žďárských vrchů – interiérové vybavení bez expozice - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2018 23.07.2018 09:00
Vybavení knihovny OO Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2018 23.07.2018 10:00
Realizace bioindikačních testů s využitím juvenilních jedinců perlorodky říční - druhé opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 17.07.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016