Veřejná zakázka: LIFE CS_vyřezy_EVL Milešovka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11253
Systémové číslo: P21V00000006
Datum zahájení: 14.01.2021
Nabídku podat do: 21.01.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_vyřezy_EVL Milešovka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výřez a odstranění výmladků náletových dřevin na celkové ploše 1,9019 ha v EVL Milešovka a to na p. p. č. 1700, 1744, 1745 a 1754 v k. ú. Velemín.

Plocha č. 1 (vyznačena zeleně) vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,189 ha, její součástí jsou p. p. č. 1700, 1744, 1745 v k. ú. Velemín. Z důvodu výskytu solitérních dřevin
je plocha snížena o 10%, tj. na 0,1701 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla – dřeviny jsou trnité.

Plocha č. 2 (vyznačena modře) vymezená zákresem nad ortofotomapou je 1,7129 ha, její součástí je p. p. č. 1700, 1744, 1745, 1754 v k. ú. Velemín. Z důvodu výskytu solitérních dřevin je plocha snížena o 60 %, tj. na 0,6852 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla – dřeviny jsou trnité a pozemky jsou mírně svažité a členité.

Součástí opatření je i odklizení a likvidace veškeré dřevní hmoty v souladu s platnými právními předpisy. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucnu bez problémů obhospodařovat. Výřezy dřevin budou provedeny od účinnosti Smlouvy do 19. 3. 2021.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 93 374 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky