Smlouva: Připojení do sítě Internet 2022

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6762
Evidenční číslo: 210236
Datum uzavření smlouvy: 21.04.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 992 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 410 320,00

Název (předmět)

Připojení do sítě Internet 2022

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění garantovaného symetrického připojení k síti Internet pro rezort zadavatele s minimální rychlostí 5 Gb/s primárním a 1 Gb/s sekundárním (záložním) připojením v lokalitě sídla zadavatele, zajištění všech ostatních služeb s tím spojených a zajištění ochrany před DoS a DDoS útoky po dobu 24 po sobě jdoucích měsíců.

Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo realizováno prostřednictvím Národního elektronického nástroje - systémové číslo NEN: N006/21/V00032816.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy