Smlouva: Penetrační test EKLIS

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6973
Evidenční číslo: 220080
Datum uzavření smlouvy: 10.05.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 96 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 116 160,00
Zadávací řízení: Penetrační test EKLIS

Název (předmět)

Penetrační test EKLIS

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Předmětem této zakázky je závazek Poskytovatele provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí službu v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „Penetrační test Ekonomického informačního systému se začleněním lesní výroby v národních parcích“.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Odbor informatiky
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy