Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Komunikační infrastruktura veřejné správy - datové služby Ethernet 11.06.2021
Podpora licencí Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware 08.06.2021
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK v letech 2021 - 2023 07.06.2021
Sledování a vyhodnocení dynamiky hladiny podzemních vod v českých mokřadech mezinárodního významu 07.06.2021
Vyhodnocení procesu SEA a zajištění souladu OPST s požadavky na ochranu životního prostředí 02.06.2021
Dodávka a provoz Business Intelligence (BI) platformy 01.06.2021
Nákup notebooků III. 01.06.2021
Dodávky sad antigenních testů pro resort Ministerstva životního prostředí 31.05.2021
Zhodnocení zátěže vodních biotopů olovem (olověnými broky) v souvislosti s lovem vodních ptáků a stanovení množství a dostupnosti olova (olověných broků) v sedimentech vodních ploch 31.05.2021
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Darkov a ČSM v období 2021 - ukončení hornické činnosti" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 31.05.2021
Nákup notebooků II. 27.05.2021
Penetrační test IS SEKM 27.05.2021
Zajištění bezpečnostního monitoringu IT infrastruktury - SOC 27.05.2021
Zpracování podkladů pro akce konané v rámci Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinská úmluva) a ad hoc expertní skupiny pro vody a průmyslové havárie 25.05.2021
Nákup notebooků 24.05.2021
Servis a profylaktické prohlídky automatických posuvných dveří hl. vchodu budovy MŽP 24.05.2021
Zpracování podkladů pro vydávání závazných stanovisek dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 20.05.2021
Nákup mobilních telefonů 18.05.2021
Audit integrovaného projektu LIFE 14.05.2021
Školení projektového řízení a souvisejících oblastí 07.05.2021