Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 22.11.2019
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP 2019-2021 21.11.2019
Zpracování posudku k záměru "D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 19.11.2019
Analýza pro orientační posouzení četnosti anomálií emisí NOx u těžkých silničních vozidel s SCR katalyzátory v České republice 14.11.2019
Česko řeší klima 14.11.2019
Zajištění cateringových služeb pro Fórum udržitelného rozvoje 14.11.2019
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů 14.11.2019
Propagační předměty OPŽP pro děti 13.11.2019
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) – Lysá nad Labem (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 13.11.2019
Předplatné Environmental Data Services TS - elektronická služba 12.11.2019
Zimní škola pro kolumbijské partnery 12.11.2019
Koncepční studie na realizaci opatření směřujících k adaptaci areálu MŽP na změnu klimatu s využitím zeleně a efektivnějšího hospodaření s vodou 07.11.2019
Analýza financování EVVO pro účely nastavení NPŽP 06.11.2019
Vzdělávání vedoucích pracovníků zaměřené na rozvoj manažerských a tzv. měkkých dovedností "Manažerská práce od A – Z" 06.11.2019
Nákup dodávkových automobilů pro RO MŽP 2019 - část 1 04.11.2019
Obsahová a formální revize návrhu vzdělávacího materiálu pro veřejnou správu 01.11.2019
Nákup dodávkových automobilů pro RO MŽP 2019 - část 2 31.10.2019
Poskytování podpory při kontrole výstupů projektů aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik zpracovanými správci vodních toků 31.10.2019
Posouzení vlivů na životní prostředí tzv. SEA hodnocení OPŽP v období 2021 - 2027 30.10.2019
Vybudování informačního systému ISPOP2 včetně zajištění provozu a rozvoje 30.10.2019