Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Předání majetku státu 05.06.2020
Smlouva o dílo 05.06.2020
Organizační a odborné zajištění 2 konferencí EVVO v termínech v září a říjnu 2020 03.06.2020
Zpracování posudku k záměru "D0 515 zkapacitnění" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 03.06.2020
Zpracování posudku k záměru "Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 01.06.2020
Pojištění osob vysílaných MŽP na zahraniční služební cesty 29.05.2020
Zpracování podkladů pro akce konané v rámci Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinská úmluva) a ad hoc expertní skupiny pro vody a průmyslové havárie 29.05.2020
SEA pro aktualizované PZKO 21.05.2020
Zpracování přehledu ekologických výukových programů (EVP) 20.05.2020
Systém pro jednotnou správu a monitoring privilegovaných účtů Ministerstva životního prostředí 18.05.2020
Zpracování programu pro označování podníků, které odpovědně hospodaří s vodou 13.05.2020
Dodávka Centrálního registru životního prostředí (CRŽP) včetně zajištění provozu a rozvoje 11.05.2020
Dodávka kompletního řešení pro automatizovanou detekci a reakci na bezpečnostní incidenty na koncových bodech infrastruktury Ministerstva životního prostředí 07.05.2020
Pořízení aktivních síťových prvků pro resort MŽP v roce 2019 06.05.2020
Služby spojené s podporou řízení projektů při implementaci ICT řešení 06.05.2020
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře arů rudobřichých (Orthopsittaca manilata) 06.05.2020
Doplnění stávající diskové infrastruktury 04.05.2020
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 04.05.2020
Smlouva o bezplatném užívání majetku 30.04.2020
Odkup ojetého vozidla pro potřeby Ministerstva životního prostředí 2020 29.04.2020