Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo 28.04.2021
Smlouva o dílo 28.04.2021
Smlouva o dílo 28.04.2021
Zajištění participace a facilitace při realizaci projektu Mechanismy prosazování udržitelného rozvoje ve státní správě 26.04.2021
Smlouva o dílo 23.04.2021
Podpora při koordinaci dodavatelů rozvojových projektů 22.04.2021
Smlouva o dílo 22.04.2021
Smlouva o dílo 22.04.2021
Oprava ležaté kanalizace v technickém podlaží budovy MŽP 12.04.2021
Aktualizace Analýzy a vyhodnocení ekonomických dopadů současných i plánovaných opatření na ochranu půdy 29.03.2021
Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí a jeho územní odbory výkonu státní správy 26.03.2021
Administrace poštovních služeb pro potřeby Ministerstva životního prostředí 22.03.2021
Mobilní telefony s 3-letou zárukou 19.03.2021
Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014 - 2020 II. 15.03.2021
Bezúplatné předání majetku státu (exempláře CITES) mezi organizačními složkami státu 13.03.2021
Uchovávání vzorků a hodnocení rizika GMO 12.03.2021
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 11.03.2021
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 11.03.2021
Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování, autorizace a omezování dle nařízení REACH a ATP nařízení 11.03.2021
Nákup videokonferenční sestavy 10.03.2021