Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Poskytnutí nevýhradní podlicence k užití Produktu GRANTYS do 31.12.2024 09.12.2021
Přenechání SW HAMR k bezplatnému užívání ČHMÚ 09.12.2021
Spolupráce na provozu a údržbě předpovědního informačního systému "HAMR" a o poskytování a zpracování meteorologických dat 09.12.2021
Tiskařské a polygrafické služby pro plnění edičního plánu MŽP 08.12.2021
Denní elektronické zpravodajství Environmental Data Services (ENDS) 06.12.2021
Doplnění stávající infrastruktury pro resort MŽP 06.12.2021
Projektová dokumentace vedení požární vody v budově MŽP 02.12.2021
Zajištění sponzorovaného přístupu k ČSN normám za MŽP (veřejnoprávní smlouva) 02.12.2021
Pasportizace stavu oken a předokenních žaluzií, vstupní servis a opravy a návrh pravidelného servisu 01.12.2021
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 29.11.2021
Poskytování servisních a opravárenských prací automobilů zn. Škoda 2021 - 2025 26.11.2021
Provádění oprav a údržby rozvodů ústředního topení a zdravotně technické instalace a s nimi souvisejících zařizovacích předmětů a zařízení v areálu Ministerstva životního prostředí 26.11.2021
Pořízení serverů 2021 25.11.2021
Osvětová kampaň o stromech a zeleni ve městech 24.11.2021
Nastavení nového způsobu aplikační identifikace uživatelů pro vybrané agendy odpadového hospodářství 23.11.2021
Zajištění podpory Systému pro sběr a vyhodnocování síťového provozu na 5 let 23.11.2021
Dodávky výpočetní techniky - VII. minitendr 2021 22.11.2021
Příprava a organizační zajištění vzdělávacího semináře EUROBATS s názvem "Sdílení zkušeností se zajištěním ochrany netopýrů při zateplování bytových domů a veřejných budov" 22.11.2021
Aktualizace "technických listů" Metodiky pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy 16.11.2021
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 16.11.2021