Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Národní korespondent UNEP Chemicals 20.02.2021
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - biotechnologie 17.02.2021
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - GM léčiva 17.02.2021
Expertní činnost u chemicko-technologických, legislativních a dalších aspektů sanace závažných SEZ (OSTRAMO, Spolchemie, Kovohutě apod) 17.02.2021
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 01.02.2021
Provádění deratizačních a dezinsekčních prací v budově, na pozemcích a v prostorách dětské skupiny Ministerstva životního prostředí 28.01.2021
Podpora činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů při analýze rizik a vytvoření systematického přístupu k zajištění ochrany osobních údajů v agendách MŽP 27.01.2021
Fotografická propagace OPŽP 2014 - 2020 26.01.2021
Transformace datového obsahu centrálního datového skladu (CDS) map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik na strukturu CDS 2.0 a návazná provozní podpora CDS 2.0 26.01.2021
Zpracování posudku k záměru "Navýšení hladiny VD Nové Mlýny" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 20.01.2021
Objednávka stravenek pro potřeby Ministerstva životního prostředí 14.01.2021
Zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 2020 - 2024 11.01.2021
Zpracování posudku k záměru "V433/833 - zdvojení vedení" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 11.01.2021
Tvorba obsahu a vykonávání redakčních prací pro Newsletter Ministerstva životního prostředí 28.12.2020
Jazykové korektury textů 22.12.2020
Konzultantské služby v oblasti Public Relations a propagace, a to včetně provádění vybraných editorských prací 18.12.2020
Licence MS ACCESS a ECM 18.12.2020
Smlouva o dílo na aktualizace technického scénáře Návštěvnického centra 18.12.2020
Organizační, technické a odborné zajištění práce na přípravě Světového kongresu environmentální výchovy (WEEC) v Praze 17.12.2020
Statistická provozní inventarizace lesa v prostředí nové zonace národních parků 17.12.2020