Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup nábytku - VIII. minitendr, nábytek pro RO MŽP 03.09.2019
Zpracování posudku k záměru "Dálnice D3, stavba 0312, Kaplice-nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 03.09.2019
Specializované služby EnviÚEP 30.08.2019
Likvidace nepotřebných 13 hydrogeologických vrtů v oblasti jímacího území Káraný 28.08.2019
Zajištění karty MultiSport pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 28.08.2019
Dodávka výpočetní techniky pro krizové řízení MŽP 23.08.2019
Analýza vhodných způsobů komunikace o tématu biologické rozmanitosti 22.08.2019
Zpracování posudku k záměru "Modernizace spalovny nemocničního odpadu" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 22.08.2019
Zápis o předání osobních vozidel 21.08.2019
Zápis o předání osobních vozidel 21.08.2019
Podpora činnosti experta v pracovní skupině v rámci Stockholmské úmluvy pro monitoring rtuti 20.08.2019
Zpracování analýzy způsobů šíření prioritních nepůvodních druhů v České republice 15.08.2019
Studie posouzení dopadů na životní prostředí při výrobě nápojových kelímků z různých druhů plastů 14.08.2019
Zajištění podpory a služeb k systému Evidence myslivosti 05.08.2019
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolových pracovních skupin TFEIP, TFIAM a TFMM a mezinárodního programu spolupráce ICP IM 31.07.2019
Dohoda o postupu při vymáhání a mezivěřitelská dohoda 30.07.2019
Vytvoření Centrálního datového skladu map povodňových rizik a povodňového nebezpečí (CDS 2.0) a související služby 26.07.2019
Podpora činnosti experta v pracovních skupinách k monitoringu ustanovených v rámci Stockholmské úmluvy 25.07.2019
Sdílení zkušeností s implementací Stockholmské úmluvy na 9. zasedání konference smluvních stran 25.07.2019
Pravidelné servisní prohlídky a opravy čisticích strojů v autoprovozu Ministerstva životního prostředí 23.07.2019