Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Zajištění technického vybavení při setkání ministra životního prostředí s velvyslanci 09.02.2017
Zpracování posudku k záměru "Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 09.02.2017
Ekonomický informační systém se začleněním lesní výroby v národních parcích 31.01.2017
Zápis o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu 26.01.2017
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice (D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí – Řevničov)" na životní prostředí 26.01.2017
Implementace submodulu Hodnocení 25.01.2017
Poskytování odborného poradenství 25.01.2017
Smlouva o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) - projekt Malsemuschel 25.01.2017
Partnerská dohoda projektu B.R.A.V.E.R. 24.01.2017
Zpracování posudku k záměru "Prášková lakovna PNH4" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 23.01.2017
Podnájem Staré čistírny odpadních vod v Bubenči 20.01.2017
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D48 Frýdek-Místek, obchvat" na životní prostředí 20.01.2017
Zpracování posudku k záměru "Stanovení DP Mlékovice a následné povolení těžby stavebního kamene" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 20.01.2017
Grafické zpracování propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 18.01.2017
Atestace referenčního rozhraní ISPOP 12.01.2017
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.01.2017
Stavební úpravy stávajících místností v přízemí budovy Ministerstva životního prostředí 03.01.2017
Elektronická spisová služba pro vybrané organizace resortu životního prostředí 28.12.2016
Nájemní smlouva pro odbor výkonu státní správy VII 28.12.2016
Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí a jeho územní odbory výkonu státní správy 28.12.2016