Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování posudku k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Krašovice a hornická činnost na výhradním ložisku kaolinu Krašovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 11.07.2022
CZ PRES - zajištění prostor a doplňkových služeb pro akci OEWG 44 Montrealského protokolu + ExMOP Montrealského protokolu 10.07.2022
CZ PRES - zajištění večeře, pronájmu a hlídaní prostor pro Neformální jednání ministrů ŽP EU 08.07.2022
CZ PRES - zajištění večeře, pronájmu a hlídání prostor při akci Climate change wokshop 08.07.2022
CZ PRES - letenky v rámci zahraniční pracovní cesty na Pracovní skupinu Rady pro mezinárodní otázky v oblasti životního prostředí - Chemické látky a synergie (WP IEI Chemicals/Synergies) 04.07.2022
CZ PRES - zajištění cateringu pro akci v Břevnovském klášteře při Neformálním jednání ministrů ŽP EU 04.07.2022
Dodání sazenic vytrvalých rostlin a oblázkového štěrku vč. umístění na určené plochy 04.07.2022
CZ PRES - technické zajištění a pronájem místností pro 9. zasedání mezivládního panelu IPBES v Bonnu 02.07.2022
CZ PRES - zajištění cateringu pro koordinační místnost EU a předsednickou kancelář a slavnostní večeře/recepce pro 9. zasedání mezivládního panelu IPBES v Bonnu 02.07.2022
Zpracování podkladů pro akce konané v rámci Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinská úmluva) a ad hoc expertní skupiny pro vody a průmyslové havárie 01.07.2022
Zpracování podkladů pro vydávání závazných stanovisek dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 01.07.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES CoP 19) v Panamě 30.06.2022
Centrální nákup aktivních síťových prvků 29.06.2022
Zpracování posudku k záměru "Paroplynový cyklus EMĚ" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 29.06.2022
Dodávka audiovizuální techniky včetně navazujících služeb do zasedacích místností Ministerstva životního prostředí 28.06.2022
Provádění pravidelných činností, kontrol a revizí v oblasti PO a BOZP 28.06.2022
Zpracování posudku k záměru "Technologie na zpracování zbytkových plastů Velké Pavlovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 27.06.2022
SDG tagging, aktualizace Implementačního plánu ČR 2030 a aktualizace ČR 2030 22.06.2022
Zajištění provádění expertních prací v rámci současného systému VMware - NSX 22.06.2022
Aktualizace Koncepce výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí na léta 2016 až 2025 s výhledem do roku 2030 21.06.2022