Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Oprava ležaté kanalizace v technickém podlaží budovy MŽP 12.04.2021
Aktualizace Analýzy a vyhodnocení ekonomických dopadů současných i plánovaných opatření na ochranu půdy 29.03.2021
Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí a jeho územní odbory výkonu státní správy 26.03.2021
Administrace poštovních služeb pro potřeby Ministerstva životního prostředí 22.03.2021
Mobilní telefony s 3-letou zárukou 19.03.2021
Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014 - 2020 II. 15.03.2021
Bezúplatné předání majetku státu (exempláře CITES) mezi organizačními složkami státu 13.03.2021
Uchovávání vzorků a hodnocení rizika GMO 12.03.2021
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 11.03.2021
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 11.03.2021
Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování, autorizace a omezování dle nařízení REACH a ATP nařízení 11.03.2021
Nákup videokonferenční sestavy 10.03.2021
Kampaň tématiky udržitelného rozvoje v České republice 04.03.2021
Penetrační test MA ISOH 25.02.2021
Hodnocení rizik GMM 22.02.2021
Překlady a korektury odborných textů zaměřených na oblast životního prostředí pro potřeby projektu LIFE-IP: N2K Revisited (LIFE17/IPE/CZ/000005) "Jedna příroda" 22.02.2021
Národní korespondent UNEP Chemicals 20.02.2021
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - biotechnologie 17.02.2021
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - GM léčiva 17.02.2021
Expertní činnost u chemicko-technologických, legislativních a dalších aspektů sanace závažných SEZ (OSTRAMO, Spolchemie, Kovohutě apod) 17.02.2021