Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Zajištění, příprava a realizace školení RECETOX 2017 07.06.2017
Zpracování posudku k záměru "I/12 Běchovice - Úvaly" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 07.06.2017
Roční obměna služebních a terénních stejnokrojů 06.06.2017
Zpracování podkladů pro akce konané v rámci Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinská úmluva) a ad hoc expertní skupiny pro vody a průmyslové havárie 06.06.2017
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 2017 - 2018 05.06.2017
Poskytnutí služeb spočívajících v organizaci akcí pro veřejnost s tématem ochrany globální biodiverzity 02.06.2017
Malířské, tapetářské a podlahářské práce v budově MŽP pro rok 2017 a 2018 01.06.2017
Dodávka tiskáren čárových kódů 31.05.2017
Návštěvnické středisko - prováděcí projektová dokumentace 29.05.2017
Zpracování posudku k záměru "Navýšení výroby ve společnosti Hyundai Dymos Czech s.r.o., 2016" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 25.05.2017
Nájemní smlouva za účelem provedení rekonstrukce horkovodu 22.05.2017
Zpracování odborných podkladů pro návrh regulace vybraných invazních nepůvodních druhů 22.05.2017
Příprava Sedmého národního sdělení a Třetí dvouleté zprávy České republiky k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 17.05.2017
Zajištění technické pomoci při zadávání zakázky na sanaci po sovětské armádě 16.05.2017
Zpracování posudku k záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 12.05.2017
Zpracování podkladů a metodiky 11.05.2017
Poskytnutí vozidla k dočasnému užívání 10.05.2017
Strategie pro ochranu dravců a sov 10.05.2017
Zajištění účasti na veletrhu Natur Expo Brno 2017 10.05.2017
Odborná technická asistence a posudky staveb financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce 09.05.2017