Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování zkrácené komunikační verze národní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, 1. aktualizace pro období 2021 - 2030 09.05.2022
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - mikroorganismy 06.05.2022
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023; změna záměru - ukončení hornické činnosti" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 05.05.2022
Hodnocení rizik GMM 02.05.2022
Nákup serverových komponentů FBU KIT 02.05.2022
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - biotechnologie 27.04.2022
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - GM léčiva 27.04.2022
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - GMM, veterina 27.04.2022
CZ PRES - reprezentativní pozornost z ekologického zemědělství pro delegace při akcích MŽP v rámci CZ PRES 26.04.2022
Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování, autorizace a omezování dle nařízení REACH a ATP 25.04.2022
Zpracování technických podkladů na podporu činnosti Národního korespondenta IRPTC UNEP Chemicals, včetně činnosti Focal Point Infocap 22.04.2022
Expertní činnost u chemicko-technologických, legislativních a dalších aspektů sanace závažných SEZ (OSTRAMO, Spolchemie, Kovohutě apod.) 21.04.2022
Připojení do sítě Internet 2022 21.04.2022
Poskytování servisních služeb bezpečnostních technologií pro Ministerstvo životního prostředí 19.04.2022
Příprava, organizační a odborné zajištění a vyhodnocení 2 konferencí EVVO v roce 2022 19.04.2022
Příprava, organizační a odborné zajištění konání krajských kol environmentálních soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda v roce 2022 19.04.2022
Školení v oblasti korupční a protikorupční problematiky a problematiky rovných příležitostí žen a mužů a mezilidských vztahů na pracovišti 19.04.2022
Posouzení stavu ocelové konstrukce vč. zpracování plánu její údržby a pravidelný servis fotovoltaické elektrárny a nosné konstrukce na budově MŽP 14.04.2022
CZ PRES - večeře/raut se zahraniční účastí dne 19.07.2022 v rámci výjezdního zasedání WP ENVIRONMENT (Attaché trip) 13.04.2022
Bezúplatné předání nepotřebného majetku státu (exponáty CITES) 07.04.2022