Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Darkov a ČSM v období 2021 - ukončení hornické činnosti" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 31.05.2021
Nákup notebooků II. 27.05.2021
Penetrační test IS SEKM 27.05.2021
Zajištění bezpečnostního monitoringu IT infrastruktury - SOC 27.05.2021
Zpracování podkladů pro akce konané v rámci Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinská úmluva) a ad hoc expertní skupiny pro vody a průmyslové havárie 25.05.2021
Nákup notebooků 24.05.2021
Servis a profylaktické prohlídky automatických posuvných dveří hl. vchodu budovy MŽP 24.05.2021
Zpracování podkladů pro vydávání závazných stanovisek dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 20.05.2021
Nákup mobilních telefonů 18.05.2021
Audit integrovaného projektu LIFE 14.05.2021
Školení projektového řízení a souvisejících oblastí 07.05.2021
Zpracování odborných výstupů z mezinárodního kongresu EVVO - WEEC 2022 07.05.2021
Příprava detailního plánu osvěty a vzdělávání veřejnosti k problematice CITES a Wildlife Crime 06.05.2021
Příprava metodického postupu pro OVM při zajištění, zadržení či odebrání živých exemplářů a jedinců CITES a zpracování odborného podkladu pro diskuzi o problematice usmrcování zvířat 06.05.2021
Příprava odborných podkladů pro zefektivnění IS Registr CITES v návaznosti na opatření č. 5.2 AP pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023 06.05.2021
Dodávky sad antigenních testů pro resort Ministerstva životního prostředí 05.05.2021
Video k prezentaci naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj OSN - 2. VNR České republiky v r. 2021 03.05.2021
Měření hluku v lokalitách obcí Uhelná a Oldřichov, obsluha technického místa měření, zpracování naměřených dat a vyhodnocení těchto dat 28.04.2021
Odkup osobního automobilu Škoda Superb 28.04.2021
Smlouva o dílo 28.04.2021