Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Pronájem automobilu Škoda Superb na rok 2021 - 2022 27.10.2021
Podnájem sálů pro celorepublikové setkání vodoprávních úřadů v termínu 25.10. - 27.10.2021 25.10.2021
Potenciál využití odpadního tepla v České republice 21.10.2021
Provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství 20.10.2021
Plánování a dozor rozvoje ISPOP2 v oblasti jednotné autentizace a autorizace včetně nastavení řízení incidentů a komunikace vůči veřejnosti pro zahájení ohlašování v roce 2022 19.10.2021
Odborné služby v oblasti rozvoje centrálních softwarových platforem 18.10.2021
Aktualizace Metodiky alternativního managementu pro ekosystémy sekundárních bezlesí v ZCHÚ 14.10.2021
Koupě nemovitostí na území Krkonošského národního parku na základě uplatnění předkupního práva (soudní rozhodnutí) 13.10.2021
Školení v oblasti kancelářských programů (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 13.10.2021
Činnost expertní skupiny pro monitoring a hodnocení účinnosti, 1. národní zprávu a propagaci monitorovacích aktivit ČR během 4. Konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti 12.10.2021
Podpora činnosti experta na monitoring a vyhodnocování účinnosti Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 12.10.2021
Zatížení populace ČR perfluorovanými perzistentními organickými polutanty 12.10.2021
Zpracování posudku k záměru "ZZKO Liberec" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 12.10.2021
Rekonstrukce střechy přístavby budovy MŽP včetně souvisejících služeb 07.10.2021
Zpracování posudku k záměru "Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) - Plzeň Koterov (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 07.10.2021
Smlouva o dílo na ÚP 35 Pec pod Sněžkou: Výroba na OM 05.10.2021
Kuřívody - pasportizace vrtů a monitoring podzemní vody na lokalitě po SA v roce 2021 04.10.2021
Služby dotačního managementu evropských fondů pro projekty v oblasti IT 04.10.2021
Odborné poradenství a konzultace v oblasti implementace vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí do praxe 30.09.2021
Poskytování kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku 30.09.2021