Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodávky sad antigenních testů pro resort Ministerstva životního prostředí 16.12.2021
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 15.12.2021
Jazyková korektura českých textů pro Ministerstvo životního prostředí 15.12.2021
Nákup LCD monitorů II. 14.12.2021
Zajištění podpory centrálního Firewallu na 5 let 14.12.2021
Analytické činnosti pro potřeby odboru ochrany vod související s problematikou koncepčního řešení úloh v oblasti vodního hospodářství 10.12.2021
Nákup LCD monitorů 10.12.2021
Provedení konfiguračních úprav serverové infrastruktury MŽP 10.12.2021
Nákup mobilních telefonů 09.12.2021
Poskytnutí nevýhradní podlicence k užití Produktu GRANTYS do 31.12.2024 09.12.2021
Přenechání SW HAMR k bezplatnému užívání ČHMÚ 09.12.2021
Spolupráce na provozu a údržbě předpovědního informačního systému "HAMR" a o poskytování a zpracování meteorologických dat 09.12.2021
Tiskařské a polygrafické služby pro plnění edičního plánu MŽP 08.12.2021
Denní elektronické zpravodajství Environmental Data Services (ENDS) 06.12.2021
Doplnění stávající infrastruktury pro resort MŽP 06.12.2021
Projektová dokumentace vedení požární vody v budově MŽP 02.12.2021
Zajištění sponzorovaného přístupu k ČSN normám za MŽP (veřejnoprávní smlouva) 02.12.2021
Pasportizace stavu oken a předokenních žaluzií, vstupní servis a opravy a návrh pravidelného servisu 01.12.2021
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 29.11.2021
Poskytování servisních a opravárenských prací automobilů zn. Škoda 2021 - 2025 26.11.2021