Veřejná zakázka: Údržba a ošetření památných stromů v CHKO SLavkovský les

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1104
Systémové číslo: P14V00001095
Počátek běhu lhůt: 02.10.2014
Nabídku podat do: 13.10.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba a ošetření památných stromů v CHKO SLavkovský les
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ošetření a údržba památných stromů: k.ú. Bečov nad Teplou: Lípy u Fary p.p.č. 196/9 - 3 ks - řez zdravotní (dále jen RZ), řez redukční - lokání odlehčení defektních větví (dále jen RR-OR), řez redukční - zvýšení koruny na podchodnou výšku (dále jen RR-PV), odstranění výmladků na kmeni (dále jen OVK), odstranění keřového patra pod průmětem koruny 36 m2, úklid a odvoz dřevní hmoty (dále jen ÚODH), Buk nad Bečovem u silnice 3164/2 - RZ, konzervační opatření (dále jen KO) - vyčištění zastřešení dutiny, odstranění nárostu Acer pseudoplatanus, inspekce stavu zastřešení dutiny a stavu úžlabí kosterních větví (dále jen IST), ÚODH, Dub u hudební školy p.p.č. 3129/1 - RZ, RR-PV, ÚODH; k.ú. Chodov - Chodovský buk st.p.č. 19 - RZ, RR-OR, řez redukční - zakrácení větví rostoucích do el. vedení, instalace (výměna) bezpečnostních vazeb dynamických - 2 ks o nosnosti 4 t (dále jen VDH) včetně materiálu, IST, KO - obnova zastřešení dutin, ÚODH; k.ú. Karlovy Vary - Buk zamilovaných p.p.č 1009/1 - RZ, VDH 4 ks o nosnosti prvků 2 t a 1 ks o nosnosti prvků 4 t včetně materiálu, KO - vyčištění hlavního úžlabí kosterních větví, IST, ÚODH; k.ú. Kostelní Bříza - Lípa u kostela p.p.č. 29/12 - RZ, RR-OR, RR-PV, VHD 1 ks o nosnosti prvků 4 t, 1 ks o nosnosti prvků 2 t a 1 ks o nosnosti 8 t, KO - obnova nátěru dutiny kmene, ÚODH, k.ú. Vlkovice - Jim ve Vlkovicích p.p.č. 2/2 - havarijní stav - řez bezpečnostní (dále jen RB), řez redukční - stabilizace vitální části koruny (dále jen RR-OR), VDH výměna 1 ks včetně materiálu a doplnění 2 ks o nosnosti prvků 4 t včetně materiálu, výměna bezpečnostních vazeb statických (dále jen VSH) 1 ks podkladnicové a 1 ks popruhové včetně materiálu, ÚODH. Ošetření 24 ks stromů č. 130, 131, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 144, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 227 v PS Alej Svobody k.ú. Valy a k.ú. Mariánské Lázně – provedení RB, RR-OR, RR-PV, ÚODH. Všechny stromy se nacházejí v těsné blízkosti budov a komunikací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky