Veřejná zakázka: NPR Rolavská vrchoviště - hrazení příkopů a výsadba jedle, výřez náletu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1021
Systémové číslo: P14V00001012
Počátek běhu lhůt: 19.09.2014
Nabídku podat do: 26.09.2014 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NPR Rolavská vrchoviště - hrazení příkopů a výsadba jedle, výřez náletu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1a) výsadba jedle bělokoré a její ochrana oplocenkou v NPR Rolavská vrchoviště:
1a) Zhotovení 2 trvalých oplocenek v porostu 11 E 9 o ploše 1 oplocenky 0,06 ha a délky oplocení 100 m, dále 1 trvalé oplocenky v porostu 8 C 8 na ploše 0,03 ha a délky oplocení 70 m. Oplocení bude provedeno lesnickým uzlovým pletivem výšky 200 cm, které bude upevněno na zkřížené stojiny zhotovené z tyčových výřezů spojených do tvaru „X“ s překřížení v cca horní pětině stojin.
Do oplocenek bude provedena výsadba sazenic jedle bělokoré v počtu 480 ks/oplocenku (0,06 ha) a 240ks/oplocenku (0,03 ha). Výsadba bude provedena jamkovou sadbou 25 x 25 cm s použitím krytokořených sazenic QP, ROOT o výšce sazenic 26-50 cm, a lokalitě odpovídající provenience.

1b) Výsadba 110 ks jedle bělokoré v porostu 114 E 11 a 115 E 10 do individuálních ochran, a to jamkovou sadbou 25 x 25 cm s použitím krytokořených sazenic QP, ROOT o výšce sazenic 26-50 cm, a lokalitě odpovídající provenience. Jedna individuální ochrana pletivem Pantanet 180, šíře pletiva 1,25 m + 2 dřevěné dubové kůly.

2) hrazení příkopů v NPR Rolavská vrchoviště - na starých vodních příkopech v porostech s výrazným zastoupením borovice kleče provedeno příčné hrazení příkopů. Jedná se o příkop v lokalitě Velkého močálu v porostu 16 B 14a.
Přehrážku tvoří dřevěná konstrukce, která je složená z páru pevných dlouhých stěn z kulatiny od sebe vzdálených min. 0,4 m. Délka stěny je závislá na šíři příkopu (cca 3 m). Prostor mezi srubovými stěnami bude vyplněn dusanou rašelinou. Rozsah přehrážek: 8 ks. Hrazením nedojde k bezprostřednímu omezení hospodaření na okolních porostech.

3)výřez smrkového náletu v bezlesí 105 a 901 odstraněn veškerý smrkový nálet ve velikosti do cca 3,5 m výšky. Vzrostlé smrky budou na lokalitě ponechány. Dřevní hmota bude seštěpkovaná a vhodně deponovaná v přilehlých lesních porostech. Zásah je v rozsahu: 0,25 ha s pokryvností do 90 %.
4)narušení vegetačního drnu v bezlesí v NPR Rolavská vrchoviště
V rámci opatření bude na bezlesí 104 provedeno stržení vegetačního drnu v 5 samostatných pásech rozptýlených v ploše bezlesí. Stržení drnu provede motorová technika s radlicí či lžící (bagr, buldozer, traktor apod.) Rozměr jednoho pásu bude cca 40 x 5 m. Stržený drn bude deponován na vhodných místech v rámci bezlesí. V rozsahu: plocha cca 0,1 ha, objem cca 100 m3.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 235 100 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky