Veřejná zakázka: Zajištění odborně – technického dozoru při realizaci praktického managementu akce „Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6093
Systémové číslo: P16V00002114
Datum zahájení: 13.10.2016
Nabídku podat do: 27.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění odborně – technického dozoru při realizaci praktického managementu akce „Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Soustavně dohlížet na kvalitu prováděných prací a dohlížet na správné provádění jednotlivých opatření v jejich průběhu, dodržování technologických postupů zajišťujících jejich požadovanou kvalitu a na to, aby nedošlo v průběhu realizace projektu k narušení přírodního prostředí.
V průběhu všech typů prací provádět časté namátkové kontroly, kdy bude prověřována kvalita materiálu i prací a současně eliminována případná rizika a poškození přírodního prostředí. V případě zjištění porušení technologie či narušení stavu přírodního prostředí bude objednatel okamžitě informován. Každý měsíc v období prováděných opatření bude o průběhu kontrol dozorujícím subjektem sepsán protokol a doručen do 5. dne následujícího měsíce na adresu objednatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 537 190 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky