Veřejná zakázka: Podpora a údržba ploch na vybraných lokalitách v CHKO Třeboňsko s výskytem ZCHD rostlin a živočichů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6164
Systémové číslo: P16V00002185
Evidenční číslo zadavatele: PPK-363a/31/16
Datum zahájení: 25.10.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora a údržba ploch na vybraných lokalitách v CHKO Třeboňsko s výskytem ZCHD rostlin a živočichů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Podpora a údržba ploch s výskytem ZCHD živočichů a rostlin na území CHKO Třeboňsko (2,497 ha). Na vybraných plochách NPR V.a M. Tisý, pískovna Cep I, PR Staré jezero bude odstraněna náletová vegetace dřevin a odstraněna nahromaděná travní biomasa, případně opad. Vyřezaný materiál bude soustředěn na vybraná stanoviště a odtud následně odvezen tak, aby nedošlo k nadbytečnému hromadění organického materiálu na lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 79 861 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Třeboňsko
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky