Veřejná zakázka: FC Krušné hory - Ruční kosení v PR Černá louka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11599
Systémové číslo: P22V00000088
Datum zahájení: 15.06.2022
Nabídku podat do: 27.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FC Krušné hory - Ruční kosení v PR Černá louka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení na 4 plochách v PR Černá louka, k. ú. Habartice u Krupky, dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze VZ. Celková kosená plocha je 2,81 ha. Jsou zde ztížené podmínky - pozemky jsou obtížně dostupné a podmáčené. Veškerá posečená travní hmota bude do 10 dní odklizena z kosených ploch a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Veškeré práce budou provedeny od účinnosti smlouvy o dílo do 15. 10. 2022.
Opatření bude realizováno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení, který je ke stažení na https://standardy.nature.cz/res/archive/239/030001.pdf?seek=1435840603.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 139 095 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky