Veřejná zakázka: FC Lounsko – Ruční a mechanizované kosení v lokalitě Odolický vrch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11653
Systémové číslo: P22V00000142
Datum zahájení: 12.09.2022
Nabídku podat do: 20.09.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FC Lounsko – Ruční a mechanizované kosení v lokalitě Odolický vrch
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
A) Ruční kosení na 3 plochách o celkové vymezené výměře zákresem nad ortofotomapou 5,1432 ha. Z důvodu výskytu dřevin bude celková ručně kosená výměra 4,8 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci - horší přístupnost a svažitost pozemků. V rámci ručního kosení bude odstraněno i zmlazení dřevin do výšky 0,7 m.
B) Mechanizované kosení na ploše 0,35 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci - horší přístupnost.
Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odvezena a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Veškeré práce budou provedeny od účinnosti smlouvy o dílo do 10. 11. 2022.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 199 650 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky