Veřejná zakázka: Výřez nežádoucích dřevin v EVL Oblík-Srdov-Brník - třešňovka - 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8489
Systémové číslo: P17V00001734
Datum zahájení: 07.11.2017
Nabídku podat do: 14.11.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výřez nežádoucích dřevin v EVL Oblík-Srdov-Brník - třešňovka - 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obnova stepního biotopu na ploše 0,2699 ha výřezem nežádoucích dřevin (především šípků a hlohů) převážně nad 1 m výšky, části p. p. č. 894/1, 894/2 a 894/4 k. ú. Raná u Loun. Vyřezány budou veškeré dřeviny vyjma ovocných stromů. Opatření bude provedeno dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucnosti bez problémů obhospodařovat. Veškerá vyřezaná hmota bude odstraněna z pozemku a zlikvidována v souladu s legislativou. Pozemek je hůře přístupný, vyřezávány jsou rozvětvené a trnité dřeviny. Veškeré práce budou provedeny do 26. 11. 2017.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 17 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky