Veřejná zakázka: FC Lounsko: Realizace ZP pro sysla obecného - úprava stanovištních podmínek pomocí ručního kosení na Rané

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11733
Systémové číslo: P23V00000049
Datum zahájení: 24.05.2023
Nabídku podat do: 31.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FC Lounsko: Realizace ZP pro sysla obecného - úprava stanovištních podmínek pomocí ručního kosení na Rané
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření na přímou podporu kriticky ohroženého sysla obecného úpravou stanovištních podmínek na 9 plochách o celkové rozloze 2,5672 ha v evropsky významné lokalitě Raná-Hrádek, p. p. č. 1158/1, 1167, 1172, 248, 1140/7, 256/2, 256/1, 1140/8 v k. ú. Raná u Loun. Jedná se o plochy o svažitosti 15-30 %. Bude provedeno ruční kosení pomocí křovinořezu, ruční odklizení veškeré pokosené hmoty z ošetřovaných ploch a její využití v souladu s platnými právními předpisy. V rámci kosení bude odstraněno i případné zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Opatření bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze této smlouvy. Veškeré práce budou provedeny od účinnosti smlouvy o dílo do 31. 7. 2023.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 101 661 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky