Veřejná zakázka: Správa obsahu a analýzy datových zdrojů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11703
Systémové číslo: P23V00000019
Datum zahájení: 14.03.2023
Nabídku podat do: 23.03.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Správa obsahu a analýzy datových zdrojů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je poskytování služeb správy obsahu a analýzy datových zdrojů, které zahrnují tyto činnosti:
a) analýzy provázání a kontrola validity unikátních citací bibliografických zdrojů v rámci Informačního systému ochrany přírody (ISOP) a návrhy dílčích úprav systému;
b) provedení kontrol navázání inventarizačních průzkumů a plánů péče u chráněných území evidovaných v Digitálním registru ÚSOP a provedení aktualizace stavu registru;
c) analýza předmětů ochrany pro PP a PR v správě AOPK ČR. Doplnění seznamu předmětů ochrany ve vazbě na aktuální číselníky s členěním na druhy z vyhlášky a z plánu péče;
d) spolupráce na věcné a obsahové a kvalitativní naplněnosti nálezové databáze s ohledem na záznamy v realizovaných inventarizačních průzkumech;
e) tvorba speciálních analýz pro účely informačního systému ochrany přírody;
f) aktualizace evidence datového skladu AOPK pro prostorové členění lesa pro vybrané poskytnuté LHP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 312 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky